Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Meer milieustickers in Europa ingevoerd!

Nu boetes vermijden en tijdig geïnformeerd zijn!

Het centrale portaal voor alle Europese milieuzones

Wettelijke toegangsverboden en de invoering van nieuwe milieustickers nemen in Europa toe

Het Europese wegvervoer wordt, vanwege de hogere fijnstof- en stikstofoxidenvervuiling in steden en gemeenten, in toenemende mate gekenmerkt door regionale toegangsverboden en milieuzones.
Basis voor de maatregelen tegen bedreigingen voor de gezondheid als gevolg van fijnstof en stikstofdioxide is de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG, die van kracht is sinds 11-06-2008.
Uit deze richtlijn volgen nationale wet- en regelgevingen, die vervolgens ofwel regionaal of nationaal in de betreffende EU landen omgezet worden. Deze worden in het bijzonder toegepast in steden en gemeenten door complexe nationale of lokale bijzondere regels of uitzonderingen.

Green-Zones toont daarom voor het beroepsvervoer en het toeristische verkeer in Europa de routes waarop milieuzones in welke landen zijn ingesteld, welke regionale regels en uitzonderingen gelden, welke milieustickers en -vignetten nodig zijn voor toegang tot de desbetreffende milieuzones en hoe deze bij ons te koop zijn, zodat de soms erg hoge geldboetes voor onbevoegd betreden van de milieuzones vermeden kunnen worden.

De grootste Poolse expediteurorganisatie ZMPD en Green-Zones werken samen!

Uitwisseling van ondertekende samenwerkingscontracten op het ZMPD-hoofdkantoor in Warschau
ZMPD-directeur Andrzej Lenkiewicz (links) en Green-Zones Manager Bernhard Skiba (juist)

Berlijn, 5-2-2020. Op 5 februari 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten en ondertekend tussen de ZMPD, de grootste Poolse expediteurorganisatie en de eigenaren van het Green-Zones-portaal op het ZMPD-hoofdkantoor in Warschau.
De ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych), vereniging van internationale transportbedrijven in Polen, brengt meer dan 4.000 transportbedrijven samen en is de enige organisatie in Polen die lid is van IRU, de International Road Transport Union gevestigd in Genève.
Het doel van de samenwerking tussen de ZMPD en Green-Zones is om Poolse transportbedrijven een uitgebreid en gecentraliseerd aanbod van milieustickers en toegangsregistraties te bieden, evenals de Green-Zones-app, die de dagelijkse toegangsstatus in Europese milieuzones toont.
Met deze samenwerking worden de risico's van boetes en vertragingen als gevolg van steeds meer toegangsbeperkingen in Europese steden en gemeentes voor een groot aantal expediteurs verkleind.

In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...
Het op 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde vignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. Het Franse vignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle oude voertuigen van welke soort dan ook krijgen geen vignet en hebben overdag een rijverbod ...
De eerste milieuzones in Duitsland zijn in 01-03-2007 ingevoerd om de fijnstofbelasting in steden en gemeenten te laten dalen. Vanaf 2018 worden als gevolg van stijgende stikstofoxide emissies bijkomende permanente en tijdelijke dieselverbodszones worden ingevoerd ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Op 01-01-2008 werd de milieusticker in Duitsland ingevoerd. De milieusticker is voor EURO4 voertuigen bedoeld die de Duitse milieuzones in willen rijden. De milieusticker is verplicht voor alle meerassige voertuigen in Duitsland ...
De milieuzones in Oostenrijk zijn sinds 01-01-2015 voor het gehele Europese vrachtwagenverkeer verplicht. In het IG-L (Immissionsschutzgesetz – Luft, vergelijkbaar met de Wet milieubeheer) van 30-09-1997 en een verordening van 06-04-2012 staan de milieuzones en het rijverbod in tot nu toe 6 van 9 deelstaten vastgelegd ...
De op 01-01-2015 in Oostenrijk ingevoerde Milieusticker wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. De Milieusticker geldt voor alle voertuigen in de Oostenrijkse milieuzones. Momenteel is de sticker alleen verplicht voor vrachtwagens en bussen. Voor personenvoertuigen is de Milieusticker nog vrijwillig ...
Sinds 2017 worden er in België in steeds meer steden milieuzones ingevoerd. Deze zones, in België LEZ (Low Emission Zone) genoemd, eisen een voorafgaande registratie van voertuigen en een extra aan te schaffen milieuticket voor oude euroklassen ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in België heeft uitgevoerd ...
De Deense milieuzones zijn sinds 01-11-2011 voor het gehele vrachtwagen- en busverkeer verplicht. De milieuzones in de vier grootste steden zijn door de milieubeschermingswet van 14-12-2006 en de verordening van 24-06-2011 vastgelegd ...
De op 01-11-2011 in Denemarken ingevoerde EcoSticker wordt voor bussen en vrachtwagens uitgegeven, mits zij voldoen aan de EURO-norm 4. De EcoSticker is nodig voor voertuigen zwaarder dan 3500 kilo om de verschillende Deense milieuzones binnen te mogen en om de zeer hoge straf van € 2.700 te vermeiden ...
In Spanje zijn in de grote steden milieuzones ingevoerd waar alleen bepaalde voertuigen in slechte weersomstandigheden en hoge waarden van vervuilende stoffen aan het verkeer mogen deelnemen. In de lage-emissiezone en de nul-emissiezone zullen de  elektrische en hybride voertuigen in de verschillende zones (en parkeerzones) in het voordeel zijn ...
De Distintivo Ambiental werd in 2017 in Spanje geïntroduceerd en is onderverdeeld in 4 verschillende categorieën. De milieusticker is van toepassing op alle voertuigtypen in alle Spaanse milieuzones. Oudere voertuigen krijgen geen milieusticker en kunnen bij hoge luchtverontreinigingswaarden worden uitgesloten van het verkeer ...
Sinds 2008 zijn er milieuzones in Hongarije ingevoerd, vooral in Boedapest. Afhankelijk van de wijk in de hoofdstad zijn er permanente beperkingen voor verschillende soorten vrachtwagens. In het geval van luchtvervuiling gelden de rijbeperkingen voor alle soorten voertuigen in de stad ...
In de Griekse hoofdstad Athene bevinden zich vaste maar ook tijdelijk geldige milieuzones. Op bepaalde oneven en even weekdagen zijn op veel soorten voertuigtypen rijbeperkingen van toepassing. Voertuigen van meer dan 2,2 ton zijn over het algemeen verboden, behalve tijdens 10 weken in de zomer ...
In de twee grootste steden van Noorwegen worden in geval van slechte luchtkwaliteit tijdelijke milieuzones van kracht die, afhankelijk van de milieuzone, op alle dagen of alleen van maandag tot vrijdag van 06.00 tot 22.00 uur leiden tot rijverboden voor bijna alle soorten voertuigen ...
In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn er vaste milieuzones die de toegang tot verschillende voertuigtypen beperken van maandag tot zaterdag van 07:00 tot 21:00 uur. Dit komt door de regels van de zone in de verschillende gemeenten ...
De milieuzones Praag 1 en 2 (rode/blauwe zone) zijn in 1999/2006 ingevoerd en bestrijken bijna het hele centrum van Praag. Er is een algemeen verbod op bussen en vrachtwagens van euroklassen 0-3. Bussen en vrachtwagens euro 4-6 krijgen alleen toegang met een voorafgaande registratie (4 weken van tevoren!) ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in Tsjechië heeft uitgevoerd ...
Er zijn 15 milieuzones in Nederland. De meeste van de zones in het zuiden van het land zijn in 2007-2019 opgezet. Naast de regio Amsterdam is de haven van Rotterdam belangrijk om te vermelden, waarvoor voorafgaande registratie vereist is om zware boetes te voorkomen ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in Nederland heeft uitgevoerd ...
In Groot-Brittannië zijn er 8 milieuzones ingevoerd in de periode 2008-2019. Alleen al drie van de zones reguleren de toegang voor veel voertuigtypen in Londen. Hier zijn complexe registraties vereist voor een oprit om de soms zeer hoge boetes te vermijden die bijvoorbeeld in de ultra low emission zone van toepassing is ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in Groot-Brittannië heeft uitgevoerd  ...
Er zijn 8 milieuzones in Zweden. De meeste van de zones in het zuiden van het land zijn in 1995-2019 opgezet en zullen in de toekomst uitgebreid worden. De milieuzones in Zweden gelden dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week ...
In Finland bevindt zich de enige milieuzone in de hoofdstad Helsinki. De 24 uur en 7 dagen per week geldende milieuzone werd van kracht op 1-5-2010 en beslaat het centrum van Helsinki ten zuiden van Hakamäentie. Rijbeperkingen gelden onder meer voor vrachtwagens met een lengte van meer dan 12 meter ...

De Europese milieuzones en de Green-Zones App

De eisen aan het logistieke- en handelsverkeer net als het toeristische bus- en individuele verkeer in Europa worden steeds groter. Wanneer, waar en hoe worden milieuzones in Europa in welke steden ingericht en welke regels zijn bij het binnenrijden in acht te nemen?
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt en op welke dagen en welk tijdstip welke voertuigen met een inrijverbod rekening moeten houden om geen hoge geldboetes te hoeven betalen.
Daarom informeert Green-Zones u op zijn verschillende internetportalen bestaande uit meer dan 40 websites in Europa in tot 20 talen over de milieuzones en de hiervoor benodigde milieustickers en -vignetten.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
In april 2016 werd in Duitsland de beslissing genomen om een Blauwe Sticker in te voeren. Deze stikstofmonoxide sticker zou in combinatie met de invoering van de blauwe milieuzones de NOx-waarden in de steden moeten verminderen. Het Ministerie van Milieu heeft de invoering van de Blauwe Sticker echter nu op een lager pitje gezet om naar alternatieven te zoeken ...
Op 01-10-2015 is in Duitsland de E-Sticker ingevoerd, waarmee er gebruik gemaakt kan worden van voordelen bij het parkeren en het gebruik van busbanen. De E-Sticker wordt alleen uitgegeven voor elektrische voertuigen die buiten Duitsland geregistreerd zijn, zodat deze voertuigen gelijk gesteld worden aan de in Duitsland geregistreerde elektronische voertuigen die met een E-kenteken uitgerust zijn ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Toeristen en automobilisten gebruiken de gratis Green-Zones App voor de milieuzones in Europa. De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt ...
Dieselverbods- en milieuzones vormen een nieuw risico voor wagenparken. Die De eisen aan het logistieke en commerciële verkeer, evenals aan het toeristische bus- en lijnverkeer in Europa worden steeds groter. Dit betekent als gevolg een bijna onberekenbaar risico of en wanneer de doelen van een reis worden bereikt ...
Fijnstof en stikstofoxiden, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden waarom er steeds meer milieuzones en vignetten/stickers in Europa zijn. Wie wil weten, hoe en waar stikstofoxide werkt, wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe dit onze gezondheid schaadt kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...